UA-124852319-1
نگهدارنده نوشیدنی سرد دو مخزن

مشخصات ساخت کشور : چین - جنس : مخزن شیشه ای، درب و شیر تخلیه و صفحه نگهدارنده استیل - گنجایش : هر مخزن 8 لیتر - طیف رنگی : نقره ای - سایر : دارای صفحه مشبک زیر شیر تخلیه، دارای ستون فلزی درون مخزن برای ریختن قالب های کوچک یخ، عملکرد مکانیکی، شستشوی آسان

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا
نگهدارنده نوشیدنی سرد تک مخزن

مشخصات ساخت کشور : چین - جنس : مخزن شیشه ای، درب و شیر تخلیه و صفحه نگهدارنده استیل - گنجایش : 8 لیتر - طیف رنگی : نقره ای - سایر : دارای صفحه مشبک زیر شیر تخلیه، دارای ستون فلزی درون مخزن برای ریختن قالب های کوچک یخ، عملکرد مکانیکی، شستشوی آسان

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا
نگهدارنده نوشیدنی سرد پایه طلایی تک مخزن

مشخصات ساخت کشور : چین - جنس : مخزن شیشه ای، درب گنبدی استیل،شیر تخلیه و صفحه نگهدارنده استیل - گنجایش : 8 لیتر - طیف رنگی : نقره ای با پایه و دسته طلایی - سایر : دارای صفحه مشبک زیر شیر تخلیه، دارای ستون فلزی درون مخزن برای ریختن قالب های کوچک یخ، عملکرد مکانیکی، شستشوی آسان

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا
نگهدارنده نوشیدنی سرد پایه سیلور دو مخزن

مشخصات ساخت کشور : چین - جنس : مخزن شیشه ای، درب گنبدی استیل،شیر تخلیه و صفحه نگهدارنده استیل - گنجایش : هر مخزن 8 لیتر - طیف رنگی : نقره ای - سایر : دارای صفحه مشبک زیر شیر تخلیه، دارای ستون فلزی درون مخزن برای ریختن قالب های کوچک یخ، عملکرد مکانیکی، شستشوی آسان

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا
نگهدارنده نوشیدنی سرد پایه سیلور تک مخزن

مشخصات ساخت کشور : چین - جنس : مخزن شیشه ای، درب گنبدی استیل،شیر تخلیه و صفحه نگهدارنده استیل - گنجایش : 8 لیتر - طیف رنگی : نقره ای - سایر : دارای صفحه مشبک زیر شیر تخلیه، دارای ستون فلزی درون مخزن برای ریختن قالب های کوچک یخ، عملکرد مکانیکی، شستشوی آسان

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا